top of page

Żłobek Wesołe Wilczki

Centrum Edukacji i Rozwoju

ALLCARE Sp. z o.o.

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

Adres: 62-021 Paczkowo, ul. Falista 10

KRS: 0000762648

NIP: 7773345288

bottom of page